ZnakUniiEuropejskiejLogo 04otwiera się w nowym oknie

PIT Online z PITax.pl dostępny jest dzięki współpracy z IWOP

Organami Fundacji Mielnica są:

Rada Fundatorów

W skład Rady wchodzą:

  • Andrzej Obalski

Zarząd Fundacji

W skład Zarządu Fundacji wchodzą:

  • Nikola Juzala-Grabowska - członek Zarządu

  • Jolanta Knasiak - członek Zarządu

  • Jacek Białek - członek Zarządu

Komisja Kontroli i Nadzoru

W skład Komisji Kontroli i Nadzoru wchodzą:

  • Jan Czaja

  • Michał Hałas

  • Jarosław Sarul

Fundacja Mielnica działa zgodnie z Ustawą o Fundacjach z dnia 06 kwietnia 1984r. z późniejszymi zmianami i ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r. z późniejszymi zmianami oraz na podstawie Statutu Fundacji.

Informacja wprowadzona przez: Marek Bartosik Fundacja Mielnica