ZnakUniiEuropejskiejLogo 04otwiera się w nowym oknie

PIT Online z PITax.pl dostępny jest dzięki współpracy z IWOP

PIOTR JANASZEK
CZŁOWIEK BEZ KTÓREGO NIE BYŁOBY MIELNICY

Doktor Piotr Janaszek twórca Fundacji Mielnica urodził się w Poznaniu 21 kwietnia 1947 roku, i jak mawiał, wychował się w duchu pracy organicznej. Piotr był uczniem wybitnego lekarza i humanisty Profesora Wiktora Degi, który był Jego przewodnikiem życiowym i nauczył czuć potrzeby niepełnosprawnych. W czasie studiów na Akademii Medycznej w Poznaniu (1965-1971), korzystając z rad Profesora był współzałożycielem i przybocznym Drużyny ''Nieprzetartego Szlaku'' przy Klinice Ortopedycznej w Poznaniu.
 
Po uzyskaniu dyplomu lekarza w 1971 roku przeprowadził się do Konina i podjął pracę w Szpitalu Powiatowym (później Wojewódzkim). Stworzył Oddział Rehabilitacji Dziecięcej (pierwszy w Polsce w szpitalu wojewódzkim), Poradnię Zaopatrzenia Ortopedycznego, Oddział Wojewódzki Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem (od 1993 roku był prezesem Zarządu Głównego TWK) i jeden z pierwszych w Polsce Warsztat Terapii Zajęciowej dla osób z ciężkim kalectwem. Pełnił również funkcję Sekretarza Narodowego w Rehabilitation International - najstarszej międzynarodowej organizacji zajmującej się problemami ludzi niepełnosprawnych, afiliowanej przy ONZ. Był członkiem Rady Nadzorczej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz doradcą Pełnomocnika Rządu d.s. Osób Niepełnosprawnych.
Od 1981 roku organizował w Koninie Ogólnopolskie Przeglądy Filmów ''Żyją Wśród Nas'', poświęcone problemom osób niepełnosprawnych (to jedna z 4 tego typu imprez w świecie).

''Doktor Mielnica'' - tak adresowane były listy zawierające prośby o przyjęcie na turnus rehabilitacyjny w Mielnicy. Doktor Piotr Janaszek był Twórcą Mielnicy. Wielkim nakładem sił, środków i czasu powstał Ośrodek, do którego każdego roku przyjeżdżało około 250 osób z najcięższym kalectwem z całego kraju oraz z zagranicy. Pierwszy turnus nad Gopłem odbył się w 1978 roku. Dziesięć lat później Piotr Janaszek założyli wspólnie z Andrzejem Obalskim przy współpracy wielu organizacji społecznych w Koninie Fundację Mielnica, przy której działają obecnie m.in. dwa warsztaty terapii zajęciowej dla 80 osób niepełnosprawnych, Ośrodek Rehabilitacji, Zakład Pracy Chronionej. Zorganizował w Koninie dwie pierwsze Ogólnopolskie Olimpiady Umiejętności Osób Niepełnosprawnych ''Abilimpiada''. Jedynej tego typu imprezie w Polsce nadano imię Doktora Piotra Janaszka. Doktor rozpoczął także tworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Upośledzeniem Umysłowym, w którym znalazło opiekę i zajęcie 35 osób upośledzonych umysłowo z okolic Konina.
 
Doktor Piotr Janaszek pokazał, że turystyka zagraniczna osób niepełnosprawnych jest możliwa - organizował wyjazdy grup dzieci i młodzieży do Szwecji, Holandii, Niemiec, Czech, Węgier, Stanów Zjednoczonych, Włoch i Francji. Pomagał młodzieży niepełnosprawnej w podjęciu studiów i pracy. Sprowadzał z zagranicy transporty darów dla organizacji charytatywnych.

 

Przy tym wszystkim Doktor Piotr był bardzo skromny. Nigdy nie wspominał o żadnym odznaczeniu ani nagrodzie dla siebie. Przeciwnie, ilekroć był nagradzany i wyróżniany powtarzał, że wszelkie udane przedsięwzięcia są wynikiem pracy całych zespołów ludzi. Oddawał również przy takich okazjach hołd swoim poprzednikom. Wśród posiadanych wyróżnień znajdują się: Medal im. Karola Marcinkowskiego nadany przez Senat Akademii Medycznej w Poznaniu (nadany w 1984 roku z numerem 2; medal nr 1 otrzymała dr Wanda Błeńska, która stworzyła i prowadziła przez 43 lata ośrodek dla trędowatych w Ugandzie), Order Uśmiechu, Nagroda Pracy Organicznej nadana przez ''Głos Wielkopolski'' (1991r.), Medal im. Dr Hanny Dworakowskiej, Krzyż za Zasługi dla ZHP, Złoty Medal Alberta Schweitzera przyznany przez Polską Akademię Medycyny, Brązowy i Złoty Krzyż Zasługi, Złota Odznaka TWK, odznaka Przyjaciel Dziecka, odznaka Za Wzorową Pracę w Służbie Zdrowia, tytuł Człowieka Roku Województwa Konińskiego i wiele innych.

 

W dniu 6 grudnia 1998 roku Doktor Piotr Janaszek zginął w wypadku samochodowym wracając z Warszawy z Mikołajkowego spotkania z dziećmi niepełnosprawnymi.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał pośmiertnie Doktorowi Piotrowi Janaszkowi Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Pośmiertnie zostały także przyznane: Medal ''Twórcy Polskiej Rehabilitacji'' z numerem 50. - ostatnim z wybitych z Jego inicjatywy, tytuł ''Wielkopolanina Roku 1998'' przyznany przez słuchaczy Radia Merkury, tytuł ''Człowieka Wielkiego Serca'' przyznany przez widzów poznańskiego programu Wyzwanie.

Po tragicznej śmierci Doktora Piotra Janaszka wiele osób kontynuuje Jego dzieło. Nie ma osoby, która byłaby w stanie przejąć wszystkie obowiązki i sprawy, którymi Doktor się zajmował. Nie ma też nikogo, kto zastąpiłby Doktora. Jednak Fundacja Mielnica trwa nadal. Wszystkie osoby, które współpracowały z Doktorem czują się odpowiedzialne za kontynuowanie Jego idei.

 


 

Informacja wprowadzona przez: Marek Bartosik Fundacja Mielnica