ZnakUniiEuropejskiejLogo 04otwiera się w nowym oknie

PIT Online z PITax.pl dostępny jest dzięki współpracy z IWOP

XVI Ogólnopolska Olimpiada Umiejętności Osób Niepełnosprawnych im. Doktora Piotra Janaszka - ABILIMPIADA, Konin 29 czerwca - 01 lipca 2012r.   http://konin.naszemiasto.pl

 

Wystawa Prac Osób Niepełnosprawnych z okazji Jubileuszu 25-lecia działalności Fundacji Mielnica http://konin.naszemiasto.pl/artykul/galeria/1820425,wystawa-prac-osob-niepelnosprawnych-w-ckis-zdjecia,id,t.htmlhttp://www.konin.pl/index.php/jeden-news/items/wystawa-prac-osob-niepelnosprawnych-z-okazji-jubileuszu-25-lecia-dzialalnosci-fundacji-mielnica.htmlhttp://www.konin.lm.pl/aktualnosci/informacja/88743/mielnica_na_wystawie

 

Akcja AKTYWIZACJA” nr RPWP.07.01.02-30-0140/22 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

https://wrpo.wielkopolskie.pl/e-biuletyn/2023/4/my-sie-tu-nie-poddajemy.html