ZnakUniiEuropejskiejLogo 04otwiera się w nowym oknie

PIT Online z PITax.pl dostępny jest dzięki współpracy z IWOP

Zarząd Fundacji Mielnica

 

Zarząd Fundacji Mielnica składa się z 3 osób o równorzędnym statusie członków Zarządu Fundacji, przewodniczenie obradom Zarządu Fundacji zmienia się rotacyjnie, raz na pół roku w kolejności ustalonej przez Fundatora.
Zarząd Fundacji Mielnica od początku jej istnienia pracuje społecznie.
 
 
NIKOLA JUZALA-GRABOWSKA - urodzona w 1983 roku, z Fundacją związana od 2016 roku, Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy im dr. Piotra Janaszka, ukończyła studia wyższe na wydziale prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Funkcję członka Zarządu Fundacji pełni od 27 kwietnia 2021 roku.
 
 
JOLANTA KNASIAK - urodzona 24.09.1975r. Absolwentka Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku. Od 1996 roku związana zawodowo z Warsztatem Terapii Zajęciowej Fundacji Mielnica w Mielnicy Dużej, obecnie zatrudniona na stanowisku kierownika tej placówki. Funkcję członka Zarządu Fundacji pełni od 5 maja 2023 roku.
 
  
JACEK BIAŁEK - urodzony w 1966r. z zawodu fizjoterapeuta. Od 1993r. związany z Fundacją Mielnica, od 1997r. Dyrektor Ośrodka Rehabilitacji Fundacji Mielnica w Koninie. Funkcję członka Zarządu Fundacji  pełni od 5 maja 2023 roku.
 
 
  
Informacja wprowadzona przez: Marek Bartosik Fundacja Mielnica