Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; działalność ta jest wyłączną statutową działalnością Fundacji.

Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna:

Przedmiotem nieodpłatnej działalności pożytku publicznego jest:

 • Wspomaganie finansowe i rzeczowe osób niepełnosprawnych – 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.
 • Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla niepełnosprawnych - biwaków, spotkań, zjazdów - 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.
 • Organizacja wystaw, przeglądów, olimpiad, imprez integracyjnych, sportowych i kulturalno-rozrywkowych dla osób niepełnosprawnych – 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana.
 • Organizacja szkoleń, kursów, warsztatów dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin oraz kadry pracującej z niepełnosprawnymi - 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.
 • Organizowanie konferencji, seminariów, sympozjów i innych imprez związanych z realizacją statutowych celów – 82.30.Z Działalność z organizacją targów, wystaw i kongresów.
 • Organizowanie i prowadzenie środowiskowego domu samopomocy i warsztatów terapii zajęciowej, ośrodków rehabilitacyjno edukacyjno wychowawczych, klubów środowiskowych oraz poradnictwa dla niepełnosprawnych – 88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych.
 • Wydawanie kartek okolicznościowych, kalendarzy, periodyków promujących działalność fundacji, dotyczących niepełnosprawności - 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza.
 • Rozbudowa i modernizacja Ośrodka Rehabilitacji w Mielnicy z przystosowaniem go do potrzeb osób niepełnosprawnych - 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.
 • Wsparcie adaptacji zawodowej osób niepełnosprawnych - 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.

Przedmiotem odpłatnej działalności pożytku publicznego jest:

 • Organizacja turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych - 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.
 • Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla niepełnosprawnych - biwaków, spotkań, zjazdów - 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.
 • Organizacja wystaw, przeglądów, olimpiad, imprez integracyjnych, sportowych i kulturalno-rozrywkowych dla osób niepełnosprawnych – 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana.
 • Organizacja szkoleń, kursów, warsztatów dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin oraz kadry pracującej z niepełnosprawnymi - 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.
 • Organizowanie konferencji, seminariów, sympozjów i innych imprez związanych z realizacją statutowych celów – 82.30.Z Działalność z organizacją targów, wystaw i kongresów.
 • Sprzedaż towarów lub usług wytworzonych lub świadczonych przez osoby bezpośrednio korzystające z działalności pożytku publicznego, w szczególności w zakresie rehabilitacji oraz przystosowania do pracy zawodowej osób niepełnosprawnych oraz reintegracji zawodowej i społecznej osób podlegających wykluczeniu społecznemu, a także sprzedaż przedmiotów darowizny – 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.

Fundacja rozwija działalność gospodarczą w zakresie produkcji usług i obrotu towarowego, ze szczególnym uwzględnieniem dziedzin kompleksowej rehabilitacji i ochrony zdrowia osób niepełnosprawnych, usług niezbędnych dla ludzi niepełnosprawnych oraz organizowania stanowisk pracy i cykli produkcyjnych, dostosowanych do psychofizycznych możliwości inwalidów, według numerów Polskiej Klasyfikacji Działalności – PKD.

Przedmiotem działalności gospodarczej jest:

14.12.Z Produkcja odzieży roboczej

86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna

 

Wersje artykułu

Lp. Tytuł Opis Czas Wersja
2 Przedmiot działalności 2024-06-12 08:09:26 2
1 Przedmiot działalności 2024-06-06 11:21:39 1
We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.