OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016r o ochronie danych osobowych informujemy, iż:

 

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Mielnica – 62-504 Konin, ul. Szpitalna 43, KRS 0000035780, NIP 6650003265.
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych Fundacji Mielnica wynikających z przepisów prawa - szeregu ustaw nakładających realizację obowiązków wobec Fundacji oraz zgodnie z art. 6 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
  3. Będziemy przetwarzać następującą kategorię Waszych danych: Podstawowe dane identyfikacyjne, Orzeczenia o niepełnosprawności.
  4. Wasze dane osobowe możemy udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej w formie papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 2, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać zniszczone po upływie od 5 do 50 lat, zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy.
  6. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  7. Istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego na tryb i sposób przetwarzania danych osobowych przez administratora, jeśli uzna Pani/Pan za uzasadnione, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
  8. Podanie danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w realizowanych zadaniach statutowych Fundacji Mielnica.
  9. Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych odbiorcom w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym.
  10. Administrator nie podejmuje czynności związanych ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji wobec danych osobowych, w tym o profilowaniu.

 

Wersje artykułu

Lp. Tytuł Opis Czas Wersja
3 Klauzula RODO 2024-06-12 08:41:40 3
2 Klauzula RODO 2024-06-12 08:39:59 2
1 Klauzula RODO 2024-05-08 13:23:18 1
We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.