1920x500-crop-90-bannerall

PIT Online z PITax.pl dostępny jest dzięki współpracy z IWOP

Zarząd Fundacji Mielnica

 

Zarząd Fundacji składa się z 4 osób o równorzędnym statusie członków Zarządu Fundacji, przewodniczenie obradom Zarządu Fundacji zmienia się rotacyjnie, raz na pół roku w kolejności ustalonej przez Fundatora.
Zarząd Fundacji Mielnica od początku jej istnienia pracuje społecznie.
 
 
DANUTA CZARNECKA - urodzona w 1981 roku. Z Fundacją związana od 2009r., Dyrektor Ośrodka  Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Zygmuntowie od 2014 roku. Ukończyła studia wyższe o kierunku filologia polska, posiada kwalifikacje w zakresie pedagogiki ogólnej, opiekuńczo - wychowawczej i oligofrenopedagogiki. Funkcję Członka Zarządu pełni od 11 kwietnia 2014r.
 
 
MARIA JANOWSKA - urodzona w 1959 roku. Z Fundacją związana od 1995 roku. Od 2011 roku Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Koninie. Ukończyła studia wyższe o kierunku pedagogika specjalna. Funkcję członka Zarządu Fundacji pełni od 11 kwietnia 2014 roku.
 
 
MIROSŁAWA PERCZYŃSKA - urodzona w 1966 roku. Z Fundacją związana od 1996 roku. Od 1997 roku Dyrektor Zakładu Pracy Chronionej - Zakład Produkcyjno - Handlowy Fundacji Mielnica. Funkcję członka Zarządu Fundacji pełni od 05 kwietnia 2005 roku.
 
 
JAN JASTRZĘBSKI - urodził się w 1955 roku. Pracownik Fundacji Mielnica. Od 1996 roku Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Mielnicy Dużej od czasu jego powstania. Poprzednio Wójt Gminy Skulsk i Przewodniczący Rady Gminy. Ukończył studia wyższe o kierunku pedagogika rewalidacyjna. Funkcję członka Zarządu Fundacji pełni od 05 kwietnia 2005 roku.
 
 
 
Informacja wprowadzona przez: Marek Bartosik Fundacja Mielnica