1920x500-crop-90-bannerall

PIT Online z PITax.pl dostępny jest dzięki współpracy z IWOP

Organami Fundacji Mielnica są:

 

 • Rada Fundatorów

W skład Rady wchodzą:

 • Andrzej Obalski

 

 • Zarząd Fundacji

W skład Zarządu Fundacji wchodzą:

 • Danuta Czarnecka - członek Zarządu

 • Maria Janowska - członek Zarządu

 • Mirosława Perczyńska - członek Zarządu

 • Jan Jastrzębski - członek Zarządu

 

 • Komisja Kontroli i Nadzoru

W skład Komisji Kontroli i Nadzoru wchodzą:

 • Michał Hałas

 • Marek Krygowski

 • Jarosław Sarul

 

Fundacja Mielnica działa zgodnie z Ustawą o Fundacjach z dnia 06 kwietnia 1984r. z późniejszymi zmianami i ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r. z późniejszymi zmianami oraz na podstawie Statutu Fundacji.

 

 

Informacja wprowadzona przez: Marek Bartosik Fundacja Mielnica