PIT Online z PITax.pl dostępny jest dzięki współpracy z IWOP

Czy darowiznę przekazaną na Fundację Mielnica można odliczyć od podatku?

 

Tak, darowizny przekazane na Fundację Mielnica można odliczyć od podatku. 

Darowizny przekazane przez osoby fizyczne lub osoby prawne podlegają uldze podatkowej, co zostało określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. 

 

Osoby fizyczne, a także spółki osobowe, mogą odliczyć od kwoty do opodatkowania 6% dochodu (PIT), a osoby prawne 10% dochodu (CIT).

 

Odliczenie darowizny odbywa się na podstawie złożenia PIT/0 w przypadku osoby fizycznej i CIT-8 w przypadku osoby prawnej.

Wysokość odliczenia ustala się na podstawie dowodu wpłaty na rachunek bankowy Obdarowanego.

 

Wystarczy dokonać wpłaty na konto bankowe Fundacji:

 

BZ WBK Oddział w Koninie nr: 18 1090 1199 0000 0000 1900 2855 (darowizna na cele statutowe)

 

Otrzymaną od Państwa darowiznę przeznaczymy na cele statutowe, realizację różnych form kompleksowej rehabilitacji społecznej, zawodowej i medycznej osób niepełnosprawnych.

Dziękujemy za życzliwość i bezcenną pomoc!