Działalność nieodpłatna i odpłatna

 

Przedmiotem nieodpłatnej działalności pożytku publicznego jest:

 

 1. Wspomaganie finansowe i rzeczowe osób niepełnosprawnych
 2. Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla niepełnosprawnych - biwaków, spotkań, zjazdów
 3. Organizacja wystaw, przeglądów, olimpiad, imprez integracyjnych, sportowych i kulturalno-rozrywkowych dla osób niepełnosprawnych
 4. Organizacja szkoleń, kursów, warsztatów dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin oraz kadry pracującej z niepełnosprawnymi
 5. Organizowanie konferencji, seminariów, sympozjów i innych imprez związanych z realizacją statutowych celów
 6. Organizowanie i prowadzenie środowiskowego domu samopomocy i warsztatów terapii zajęciowej, ośrodków rehabilitacyjno edukacyjno wychowawczych, klubów środowiskowych oraz poradnictwa dla niepełnosprawnych
 7. Wydawanie kartek okolicznościowych, kalendarzy, periodyków promujących działalność fundacji, dotyczących niepełnosprawności
 8. Rozbudowa i modernizacja Ośrodka Rehabilitacji w Mielnicy z przystosowaniem go do potrzeb osób niepełnosprawnych
 9. Wsparcie adaptacji zawodowej osób niepełnosprawnych

 

Przedmiotem odpłatnej działalności pożytku publicznego jest:

 

 1. Organizacja turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych
 2. Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla niepełnosprawnych - biwaków, spotkań, zjazdów
 3. Organizacja wystaw, przeglądów, olimpiad, imprez integracyjnych, sportowych i kulturalno-rozrywkowych dla osób niepełnosprawnych
 4. Organizacja szkoleń, kursów, warsztatów dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin oraz kadry pracującej z niepełnosprawnymi
 5. Organizowanie konferencji, seminariów, sympozjów i innych imprez związanych z realizacją statutowych celów
 6. Sprzedaż towarów lub usług wytworzonych lub świadczonych przez osoby bezpośrednio korzystające z działalności pożytku publicznego, w szczególności w zakresie rehabilitacji oraz przystosowania do pracy zawodowej osób niepełnosprawnych oraz reintegracji zawodowej i społecznej osób podlegających wykluczeniu społecznemu, a także sprzedaż przedmiotów darowizny.

 

 

Informacja wprowadzona przez: Marek Bartosik Fundacja Mielnica

 Copyright © 2012 Fundacja Mielnica. All rights reserved.

Design by fcagency.pl