1920x500-crop-90-bannerall

PIT Online z PITax.pl dostępny jest dzięki współpracy z IWOP

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia wielu głębokich i radosnych przeżyć, wewnętrznego spokoju, wytrwałości i radości
oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku 2018 
życzą
Zarząd oraz Podopieczni i Pracownicy
Fundacji Mielnica
wesolych swiat
wesolych swiat