1920x500-crop-90-bannerall

PIT Online z PITax.pl dostępny jest dzięki współpracy z IWOP

24 listopada 2017r. w Gminnym Ośrodku Kultury  w Mielnicy Dużej odbyło się spotkanie finałowe – konferencja naukowa połączona z rozstrzygnięciem  konkursu  III Integracyjnego Festiwalu Nauki.

Warunkiem przystąpienia do konkursu  było  opracowanie projektu naukowego przez zespoły młodzieży, w skład których weszły osoby niepełnosprawne.

Projekt ten, finansowany przez Zarząd Powiatu Konińskiego i Gminę Skulsk miał na celu popularyzację zagadnień naukowych wśród dzieci, młodzieży  i dorosłych mieszkańców powiatu konińskiego. Wygłoszone wykłady poświęcone były tematyce dotyczącej: osiągnięć polskiego matematyka Stanisława Ulama, skutków efektu cieplarnianego oraz warunków edukacji w kontekście rozważań na temat relacji interpersonalnych w grupach rówieśniczych. Prelegentami konferencji byli wykładowcy wyższych uczelni i praktycy. W trakcie konferencji, wyłoniona wcześniej Komisja Konkursowa oceniała prezentowane przez dzieci i młodzież projekty, a następnie wyłoniła zwycięzców. Rozdano puchary, nagrody, dyplomy i pamiątkowe gadżety dla wszystkich uczestników konkursu.

Przygotowane  projekty naukowe obejrzeli zaproszeni goście, młodzież szkolna, nauczyciele – opiekunowie grup projektowych, uczestnicy WTZ w Mielnicy Dużej oraz wychowankowie OREW w Zygmuntowie wraz z opiekunami.

Autorom projektów gratulujemy pomysłowości i wiedzy oraz życzymy dalszych sukcesów naukowych.

 

DSC_0170
DSC_0170
DSC_0174
DSC_0174
DSC_0177
DSC_0177
DSC_0180
DSC_0180
DSC_0268
DSC_0268
DSC_0279
DSC_0279