1920x500-crop-90-bannerall

PIT Online z PITax.pl dostępny jest dzięki współpracy z IWOP

ZAPROSZENIE

Rada Fundatorów Fundacji Mielnica - Fundator Andrzej Obalski ma zaszczyt zaprosić na debatę pod tytułem

 

ROZWÓJ USŁUG SPOŁECZNYCH NA ZIEMI KONIŃSKIEJ

WYZWANIA WYNIKAJĄCE Z REALIZACJI PROGRAMU „ZA ŻYCIEM” I INNYCH PROGRAMÓW SPOŁECZNYCH

 

która odbędzie się w dniu 15 listopada 2017 roku (środa) w godzinach 10.00 – 13.00 w Sali Ratuszowej w Koninie, ul. Wiosny Ludów 6

 

Proponowany porządek: 10.00 – 10.25

1. Otwarcie debaty – powitanie Gości – Andrzej Obalski - fundator Fundacji Mielnica 

2. Wystąpienia wprowadzające: 

  • Rozwój usług społecznych na Ziemi Konińskiej – możliwości szybkiego, efektywnego i sprawiedliwego dostępu do usług społecznych / Program Centrum Usług Społecznych Ziemi Konińskiej - Andrzej Obalski. 
  • Wyzwania społeczno-ekonomiczne, demograficzne i etyczne sprawiedliwego dostępu do usług społecznych - Elżbieta Siudaj- Pogodska. 
  • Zadania i możliwości realizacji programu „Za życiem” przez jednostki samorządu terytorialnego - Elżbieta Siudaj- Pogodska.

10.26 – 12.00

3. DEBATA z udziałem Przedstawicieli lokalnych samorządów Ziemi Konińskiej, instytucji zajmujących się sprawami społecznymi, organizacji pozarządowych i zaangażowanych Obywateli na temat możliwości rozwoju usług publicznych na Ziemi Konińskiej.

Organizatorzy proponują aby pierwsza debata dotyczyła zagadnień:

  • rozwoju pomocy dla osób niepełnosprawnych (np. kompleksowa wczesna opieka nad rodziną z dzieckiem niepełnosprawnym, tworzenia miejsc pracy, zwłaszcza w środowisku wiejskim, zwiększanie możliwości uczestnictwa w zajęciach ŚDS, tworzenia dalszych mieszkań chronionych i innych usług).
  • rozwoju dostępności usług medycznych (np. budowa sieci medycyny szkolnej, a zwłaszcza powszechnej szkolnej opieki stomatologicznej (gabinety szkolne, dentobusy), rozwój usług medycznych- zwłaszcza w środowisku wiejskim, tworzenie domów dziennej pomocy medycznej dla seniorów) .
  • szeroko pojętej pomocy społecznej – pomoc osobom zależnym.

Moderator debaty – Andrzej Obalski

12.00 – 12.15

4. Przerwa kawowa i konsultacje. 

12.16 – 12.45

5. Podsumowanie debaty, podjęcie decyzji w zakresie propozycji dalszych prac Centrum Usług Społecznych Ziemi Konińskiej (usługi oświatowo-edukacyjne, kulturalne, sportowo-rekreacyjne, szeroko pojętego bezpieczeństwa publicznego i inne).

12.46 – 13.00

6. Konsultacje po debacie.

 

Rada Fundatorów

(Fundator Andrzej Obalski)