1920x500-crop-90-bannerall

PIT Online z PITax.pl dostępny jest dzięki współpracy z IWOP

KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukadcyjno-Wychowawczego Fundacji „Mielnica” w Zygmuntowie.

Fundacja „Mielnica” w Koninie ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Zygmuntowie, gm. Skulsk do pracy na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

1. Stanowisko Dyrektora może zajmować osoba, która spełnia następujące kryteria:

 

1.1. Wykształcenie minimalne:

Wyższe na kierunku pedagogika specjalna oligofrenopedagogika lub pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie lub wyższe na dowolnym kierunku i przygotowanie pedagogiczne i studia podyplomowe na kierunku pedagogika specjalna.

1.2. Dodatkowe kwalifikacje:

Studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie zarządzania oświatą.

1.3. Wymagane doświadczenie:

Minimum 5 lat doświadczenia w pracy z dziećmi, młodzieżą lub dorosłymi z niepełnosprawnością.

1.4. Główne obowiązki:

Organizacja, koordynowanie pracy Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Zygmuntowie w zakresie działalności rehabilitacyjno-edukacyjno-terapeutycznej i obsługowej, nadzór nad pracą pracowników pedagogicznych, planowanie rocznych i bieżących wydatków, planowanie remontów, dokumentowanie pracy i prowadzenie sprawozdawczości z działalności OREW, pozyskiwanie dodatkowych środków na funkcjonowanie placówki, współpraca z Zarządem Fundacji „Mielnica” w Koninie.

 

2. Oferty powinny zawierać:

- życiorys z opisem przebiegu pracy,

- kwestionariusz kandydata ubiegającego się o zatrudnienie,

- kserokopię dokumentów potwierdzających posiadane wymagania wykształcenia,

- oświadczenie o niekaralności.

 

3. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zostać złożone w sekretariacie Fundacji „Mielnica” siedziba WTZ Konin, ul. Zagórowska 3a, 62-500 Konin w terminie do 28 lutego 2023r. w kopercie z dopiskiem „konkurs na dyrektora”.

 

Zarząd Fundacji Mielnica

 

W załączeniu oferta konkursu na stanowisko Dyrektora OREW