1920x500-crop-90-bannerall

PIT Online z PITax.pl dostępny jest dzięki współpracy z IWOP

NOTATKA Z PRZEPROWADZONEGO ROZEZNANIA RYNKU NA usługę sprzątania W RAMACH PROJEKTU „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży na terenie miasta Konin i powiatu konińskiego ” nr projektu RPWP.07.02.02-30-0031/21.

W załączeniu załączniki:

1. Notatka z wyboru sprzątanie.

2. Oświadczenie o braku powiązań sprzątanie.