1920x500-crop-90-bannerall

PIT Online z PITax.pl dostępny jest dzięki współpracy z IWOP

W ramach realizowanego projektu Centrum Wczesnej Rehabilitacji i Wsparcia działającego przy Ośrodku Rehabilitacji Fundacji „Mielnica” w Koninie, ul. Szpitalna 43 zapraszamy na REHABILITACJĘ DZIECI I MŁODZIEŻ w wieku 5-18 lat w ramach świadczeń odpłatnych.

Zakres usług: diagnoza/diagnozowanie dzieci i młodzieży, u których zauważono problemy lub braki rozwojowe; rehabilitacja/zajęcia indywidualne z pacjentem; fizykoterapia m.in.: laseroterapia, magnetoterapia, ultradźwięki, aparat do elektroterapii, sollux; opieka pomiędzy zajęciami rehabilitacyjnymi.

Zapraszamy CODZIENNIE od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-13.00. Oferujemy fachową pomoc, dogodne terminy zabiegów, zapisy tel. 63 244-47-22.

Projekt Centrum Wczesnej Rehabilitacji i Wsparcia realizowany jest w ramach wsparcia finansowego na utworzenie nowych miejsc pracy w Przedsiębiorstwie Społecznym w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

ulotka rehabilitacja
ulotka rehabilitacja