1920x500-crop-90-bannerall

PIT Online z PITax.pl dostępny jest dzięki współpracy z IWOP

Fundacja „Mielnica” w Koninie informuje, iż w okresie 01 września - 30 listopada 2020 roku realizuje grant w ramach projektu grantowego „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ze środków Unii Europejskiej.

Grant przeznaczony jest na pokrycie kosztów zakupu środków ochrony osobistej dla pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami oraz środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania dla warsztatu terapii zajęciowej.

Realizatorem grantu jest Warsztat Terapii Zajęciowej w Koninie oraz Warsztat Terapii Zajęciowej w Mielnicy Dużej.

W imieniu Podopiecznych oraz Pracowników serdecznie dziękujemy za wsparcie w okresie Pandemii COVID-19.