1920x500-crop-90-bannerall

PIT Online z PITax.pl dostępny jest dzięki współpracy z IWOP

Zarząd Fundacji „Mielnica” uprzejmie informuje, iż z przyczyn niezależnych od nas jesteśmy zmuszeni przesunąć terminy turnusów o 1 tydzień.

Aktualne terminy turnusów:

21 lipca – 03 sierpnia 2019r. (2 tygodnie) turnus dla młodzieży i dorosłych

04 sierpnia – 24 sierpnia 2019r. (3 tygodnie) turnus dla młodzieży i dorosłych