1920x500-crop-90-bannerall

Jubileusz Fundacji Mielnica to ważne wydarzenie dla całej społeczności mielnickiej. W tym roku, w symboliczny sposób, spotykają się: przeszłość, teraźniejszość i przyszłość naszej organizacji. Łącznikiem między tymi trzema płaszczyznami czasowymi jest idea niesienia pomocy osobom niepełnosprawnym. Ona pozostaje niezmienna.

 

Fundacja Mielnica od 30 – tu lat poprzez działalność poszczególnych placówek oraz realizację projektów adresowanych do osób niepełnosprawnych, daje im możliwość kompleksowej rehabilitacji, edukacji i terapii. Niesie pomoc osobom niepełnosprawnym umożliwiając kształcenie, rozwijanie zainteresowań, korzystanie z rehabilitacji, wypoczynku, uzyskanie umiejętności niezbędnych do podjęcia pracy i osiągnięcie samodzielności w życiu codziennym.

 

Na przestrzeni trzech dziesięcioleci doszło do wielu pozytywnych zmian w sposobie postrzegania osób niepełnosprawnych, ich potrzeb i ról, jakie mogą pełnić w społeczeństwie. Misja Fundacji Mielnica się jednak nie kończy. Poziom świadomości i wrażliwości społecznej, w odniesieniu do omawianej kwestii, nie wystarczy tylko utrzymać, trzeba go sukcesywnie podnosić, by nie okazało się, że postęp cywilizacyjny dotyczy tylko spraw natury materialnej.

 

Choć wiele dokonaliśmy, to wciąż mamy wiele do zrobienia. Czujemy się społecznie potrzebni. Na bazie tych dokonań, przemyśleń i odczuć oraz wspomnień o Doktorze Piotrze Janaszku i jego osiągnięć, budujemy naszą fundacyjną tożsamość. Jako spadkobiercy myśli i dokonań Doktora Piotra Janaszka czujemy się odpowiedzialni za kontynuowanie jego idei, której nadajemy nowe, na miarę czasu i potrzeb społecznych kształty.

 

Zaczynaliśmy w 1988 roku jako jedna z pierwszych fundacji w Polsce i wytrwale stoimy na posterunku, strzegąc takich wartości jak dobro społeczne i tolerancja.

 

W swoich działaniach jesteśmy skuteczni nie tylko w efekcie determinacji, ale także dzięki wsparciu i zaangażowaniu wielu osób, instytucji, organizacji społecznych i przedsiębiorstw, które podzielają nasze przekonania o potrzebie tworzenia społeczeństwa otwartego, opiekuńczego i pełnego szacunku dla wszystkich jego członków. Składamy im za to,  także i przy tej okazji, serdeczne podziękowania.

 

                                                                                                           Z wyrazami szacunku,

 

                                                                                                                                   Zarząd Fundacji „Mielnica”

 

zaproszenie 30-lecie fundacji
zaproszenie 30-lecie fundacji