1920x500-crop-90-bannerall

 

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Zygmuntowie od września 2018r. rozpoczyna bezpłatne zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju przeznaczone dla dzieci od chwili wykrycia pierwszych sygnałów nieprawidłowego funkcjonowania do momentu rozpoczęcia nauki w szkole.

OREW w Zygmuntowie dysponuje wykwalifikowaną kadrą (neurologopeda, pedagodzy specjalni, psycholog, rehabilitant) oraz przystosowaną bazą dydaktyczną do prowadzenia zajęć terapeutycznych adekwatnych do potrzeb małego dziecka.

Wczesne wspomaganie rozwoju ma za zadanie stymulowanie poznawczego, ruchowego, społecznego i emocjonalnego rozwoju dziecka. Jest to szereg oddziaływań profilaktycznych, diagnostycznych, rehabilitacyjnych i terapeutyczno-edukacyjnych. Ich zakres ustalony jest indywidualnie dla każdego dziecka   w oparciu o wskazania zawarte  w opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej.

Jeśli rodzic jest zaniepokojony rozwojem swojego dziecka, równolegle z wizytą u pediatry powinien zgłosić się do poradni psychologiczno-pedagogicznej. Na podstawie przeprowadzonych tam badań poradnia wyda stosowną opinię i zakwalifikuje dziecko (lub nie) do zajęć wczesnego wspomagania rozwoju.

 

ZADZWOŃ, UMÓW SIĘ NA KONSULTACJE ZE SPECJALISTAMI 

LUB PRZYJDŹ DO OŚRODKA REHABILITACYJNO-EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZEGO W ZYGMUNTOWIE

Zygmuntowo 35, 62-560 Skulsk

tel. 664 272 256 lub 663 301 440

OREW Mielnica1
OREW Mielnica1
OREW Mielnica2
OREW Mielnica2