1920x500-crop-90-bannerall

PIT Online z PITax.pl dostępny jest dzięki współpracy z IWOP

Zapraszamy dzieci i młodzież w wieku 0-18 lat na podstawie skierowania od lekarza do skorzystania ze świadczeń rehabilitacji ambulatoryjnej w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Ze świadczeń korzystać mogą wszyscy mieszkańcy regionu.

 

Zapraszamy!

 

Rejestracja - 63 244-47-22

Miejsce - Ośrodek Rehabilitacji Fundacji Mielnica w Koninie, ul. Szpitalna 43.